Nieuw project van Les Amis de Gambie

NL_Home.html
EN_Welcome.html
FA_Bienvenue.html
NL_Help.html

Nieuw project: ‘Dagelijks Brood’


Behalve goed slapen is ook goed eten heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wist u dat we hiervoor onder andere 45 broden per week nodig hebben? Als één brood € 0,85 kost maakt een kleine rekensom snel duidelijk dat er volgend jaar dus € 1.989 nodig is, alleen al om brood te kunnen kopen.

Sinds kort kopen we onze broden bij de stichting Brot gegen Not.

Deze stichting heeft haar hoofdkantoor in Düsseldorf en geeft jonge mensen een beroepsopleiding.  Vooral adolescenten en jongvolwassenen, die hun leven op straat leiden en het slachtoffer zijn van natuurrampen en oorlogen of gehandicapt of vluchteling zijn worden door de stichting opgeleid. Door mensen te helpen zichzelf te helpen, kan Brot gegen Not deze mensen een toekomst geven. In de opleidingsbakkerij werken jongeren onder begeleiding van - meest Duitse - bakkers. Hiermee krijgen deze mensen de kans zich te ontwikkelen en tegelijkertijd ook brood te leveren aan de plaatselijke gemeenschap. Van deze dienst maakt ook ons kindertehuis gebruik.

Aminata, de manager van het kindertehuis, stichtingslid Nadia Wenkin en vrijwilliger Sebastiaan  van Andel hebben een bezoekje gebracht aan dit project en zij waren er alledrie van onder de indruk. De kinderen vinden het brood erg lekker. Door het brood te kopen bij dit project ontstaat dus een win-winsituatie: onze kinderen eten brood dat ze lekker vinden en de leerling-bakkers hebben inkomsten door hun brood!

Maar ook dit brood moet natuurlijk betaald worden. Daarvoor starten we een nieuw project: ‘Dagelijks Brood’. Met dit project willen we € 1.989 ophalen, genoeg om het hele jaar 2019 het brood voor de kinderen te kunnen betalen.

Met uw steun aan dit project helpt u niet alleen onze kinderen aan hun dagelijks brood, maar ook de Gambiaanse jongeren die werken aan hun toekomst als bakker.


Wij zouden het enorm waarderen als u ons wilt helpen door een donatie te doen en uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL02 RABO 0142 4438 40 (Rabobank te Oss) t.n.v. Stichting Les Amis de Gambie o.v.v. ‘Dagelijks brood’.

 

Les Amis de Gambie © 2019  Privacy Policy

Les Amis de Gambie

53, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1331 Luxembourg

Luxembourg


Call Luxembourg:     (00352) 621221476

Call Gambia:             (00220)  6760001

Mail:    info@lesamisdegambie.com