ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel (90%) inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het publiceren van onze ANBI gegevens. 


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


ANBI gegevens van Les Amis de Gambie:


Rechtsvorm:                                                       Stichting

Statutaire naam:                                              Les Amis de Gambie

Adres:                                                                    53, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg

Website:                                                               www.lesamisdegambie.com

Email:                                                                     info@lesamisdegambie.com

Bankrekening:                                                  NL02 RABO 0142 4438 40

Jaar van oprichting:                                       2002 

RSIN nummer:                                                  8237.64.163

Luxembourg Business Register nr:      F1600Bestuur: 


Het bestuur van Stichting Les Amis de Gambie is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering.

Meerdere keren per jaar worden onze projecten bezocht en gecontroleerd.

De stichting heeft geen winst oogmerk. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Er is geen beloningsbeleid toegekend aan het bestuur.


Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:


Voorzitter: mevrouw J. Jongeneel

Vicevoorzitter: de heer G. Bevers

Secretaresse: mevrouw C. Schanck-Leyder

Penningmeester: mevrouw N. Samson-Wenkin

Bestuursleden: de heer J. Junker, mevrouw K. Keller en de heer R. KettelBeschrijving van de doelstellingen:


Het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie, Gambia.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de kinderen voldoende voeding, goede huisvesting en een uitstekende opleiding te geven.

Tevens heeft de stichting als doel om het in het kindertehuis werkende personeel te ondersteunen bij de verzorging en begeleiden van de kinderen.

Stichting Les Amis de Gambie verricht ook incidentele noodhulp in de directe omgeving van het kindertehuis, zoals het uitdelen van voedselpakketten.

Ook zet zij zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking door het installeren van watertappunten (‘boreholes’), het aanleggen van voetbalvelden en het verbeteren van de zandwegen in de omgeving van het kindertehuis.


Wijze waarop deze doelen worden behaald:


Het werk van de stichting is erop gericht het kindertehuis op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. Stichting Les Amis de Gambie ontvangt zowel gelden uit vaste maandelijkse donaties als eenmalige donaties. Laatstgenoemde werft Stichting Les Amis de Gambie uit het actief onder de aandacht brengen van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren.

Onze website, driemaandelijkse nieuwsbrieven en onze sociale media staan boordevol up-to-date verslagen en beeldmateriaal over onze projecten en activiteiten in Nederland, Luxemburg en Gambia.

Op markten en braderieën verkoopt de stichting handgemaakte artikelen (zoals maskers en sieraden) uit West-Afrika waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze projecten in Gambia.


Beleidsplan:


Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie (Gambia) en het bieden van humanitaire hulp (artikel 4 van de statuten).

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds te doneren waar dat nodig is en anderzijds te investeren waar dat mogelijk is.

De stichting wil de komende jaren doorgaan met het begeleiden van de kinderen die in het kindertehuis wonen en het doorgeven van kennis en vaardigheden aan het personeel dat in het kindertehuis werkt met als doel meer zelfstandigheid te creëren.


Missie:


Het verbeteren van de toekomst van de kinderen die in het kindertehuis wonen door hen een veilig thuis te bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief zelfbeeld.

Op dit moment herbergt het kindertehuis 23 kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar.
Het kindertehuis krijgt geen financiële ondersteuning van de overheid.

In 2017 kon met financiële steun van twee dierbare, langjarige sponsors en tevens vrijwilligers van de stichting een ‘overgangshuis’ (‘in-between-house’) worden gebouwd op 10 minuten loopafstand van het kindertehuis.

De in het kindertehuis opgegroeide kinderen kunnen vanaf hun 18e jaar in het ‘in-between-house’ wonen. Zij worden dan een aantal jaar begeleid totdat zij er klaar voor zijn om geheel zelfstandig te leven.Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019:


Januari:

 • Na een lange zoektocht hebben we in Gambia de ideale schoolbus voor de kinderen gevonden: een Mitsubishi Rosa bus uit 2003 met 25 zitplaatsen en acht opklapbare stoelen.
 • Via de statiegeldautomaat bij de Plus supermarkt in Asten konden klanten het bedrag van hun statiegeld doneren aan het goede doel. Het eerste kwartaal van 2019 was dat Les Amis de Gambie. Deze actie heeft maar liefst € 827,82 opgeleverd.
 • 14 januari: het kindertehuis vierde zijn tienjarig jubileum.


Februari:

 • Begin februari - eind maart: bouw van een bantaba (overkapping). In februari werd er begonnen met het afbreken van de drie oude bantaba’s en het plaatsen van een nieuw twaalfhoekig metalen dak van maar liefst 11,5 meter doorsnede. In maart is de betonvloer gestort en betegeld. Ook is deze voorzien van verlichting en stopcontacten en zijn er in Gambia 10 hardhouten tafels gemaakt voor onder de bantaba.


Maart:

 • 18 maart: wij wekken in het kindertehuis zelf stroom op door middel van zonnepanelen en windmolens. De opgewekte stroom van 24 volt wordt opgeslagen in een grote accubank van 2700 ampère. Omdat het kindertehuis 230 volt nodig heeft, zijn inverters (ook wel omvormers genoemd) aangesloten op de accubank. Deze inverters transformeren de spanning van 24 volt naar 230 volt. De huidig geïnstalleerde inverters waren technisch aan het einde van hun levensduur, dus moesten deze vervangen worden. We hebben drie  nieuwe inverters van elk 4 kilowatt op het terrein van het kindertehuis gemonteerd en geïnstalleerd.
 • 29 maart: presentatie op het Lyceum in Grevenmacher (Luxemburg). Elk jaar organiseert dit Lyceum een Charity Cross (sponsorloop) en kiest zij verschillende organisaties uit die een donatie ontvangen. Les Amis de Gambie is dit jaar uitgekozen en zal daarom als een van de vijf organisaties een deel van de opbrengst ontvangen.
 • 29, 30 en 31 maart: dankzij een geweldige donatie van de Stichting Jabou konden de kinderen en hun begeleiders eind maart een weekend in AbCa's Creek Lodge in het binnenland van Gambia doorbrengen.


April:

 • 15 april: Algemene Vergadering


Mei:

 • Nadat we eind oktober 2018 de ruim 500 meter lange zandweg vanaf de hoofdweg naar het kindertehuis verbeterd hadden, bleef er nog een kilometer weg over waar dringend iets aan gedaan moest worden. Dankzij de donatie van een anonieme sponsor, konden wij het bedrijf Terry’s plant hire & sparen in Gambia opnieuw opdracht geven om deze werkzaamheden uit te voeren.
 • 21 mei: de lagere school in Troisvierges (Luxemburg) organiseerde een Afrikaanse avond met dans, theater en muziek.
 • 27 mei: in het Parc Hotel Alvisse in Dommeldange (Luxemburg) mochten we een cheque van maar liefst € 4.000 in ontvangst nemen.
 • Eind mei: aanleg van een stabiel draadloos netwerk op het terrein van het kindertehuis door Capgemini Nederland. HPE Aruba sponsorde alle netwerkapparatuur en heeft zo bijgedragen aan het bieden van een toekomst aan de kinderen op het gebied van digitalisering.


Juni:

 • 5 juni: een Luxemburgse vrijwilliger is op 5 juni vertrokken om een rondje rondom het land Luxemburg te lopen, van maar liefst 350 kilometer! Zonder al te grote problemen finishte hij, na drie dagen en drie nachten bijna non-stop te hebben gelopen, op zaterdagavond 8 juli in de ‘Hall Um Ewent’ in Contern, Luxemburg.
 • 7 juni: de 19e editie van de Charity Cross (sponsorloop georganiseerd door het Lyceum van Grevenmacher, Luxemburg) vond plaats in het stadion ‘Op Flohr’ in Grevenmacher, Luxemburg. Een aantal vrijwilligers van Les Amis de Gambie hebben de lopers aangemoedigd en bemanden enkele controleposten.
 • 8 juni: Les Amis de Gambie heeft Afrikaanse sieraden en zelfgemaakte boodschappentasjes van Afrikaanse stof verkocht tijdens de ‘Nuit des Sports’ in de hal ‘Um Ewent’ in Contern, Luxemburg.
 • 12 juni: presentatie van de stichting als onderdeel van de actie ‘Gemeente Contern hëlleft’. 
 • 18, 20, 26 en 27 juni: Les Amis de Gambie was vertegenwoordigd bij het door de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg georganiseerde fondsenwerving evenement ‘Toys for kids’. Werknemers van de bank konden tweedehands speelgoed en kinderboeken doneren, welke tijdens dit evenement verkocht werden; de opbrengst werd verdeeld onder vijf organisaties waarvan onze stichting er één was.


Juli:

 • 5 juli: tijdens het jaarlijkse schoolfeest van de lagere school in Troisvierges (Luxemburg) ontvingen we een cheque van maar liefst € 2.600. De leerlingen hadden ook schoolmaterialen ingezameld voor de kinderen in Gambia. Deze zijn per container verstuurd en inmiddels in Gambia uitgedeeld aan de kinderen in de buurt van het kindertehuis.
 • 6 juli: Sportmiddag ‘Fit en Gezond in Wincrange’ (Luxemburg) georganiseerd door de sportcommissie van de gemeente Wincrange. Enkele leden van de stichting waren aanwezig op het evenement met een stand en verkochten Afrikaanse maskers, sieraden en zelfgemaakte boodschappentasjes.
 • 6 en 7 juli: twee vrijwilligers namen deel aan de Kennedymars in Someren. Het resultaat van deze inspanning is dat er maar liefst € 1.008 ingezameld is voor het kindertehuis.


Augustus:

    --------


September:

 • 7 september: Les Amis de Gambie was vertegenwoordigd met een stand op een creatieve vrijetijdsmarkt georganiseerd in het appartementencomplex St. Annahof in Uden.
 • 20 september: tijdens een sportgala, georganiseerd door de gemeente Wincrange (Luxemburg), mocht onze stichting een cheque van maar liefst € 1532,- in ontvangst nemen. We hebben van deze donatie sportschoenen gekocht voor alle kinderen en het resterende bedrag is gebruikt om groenten en fruit te kopen voor het kindertehuis.
 • 21 september: de stichting had een stand in Contern in het kader van de mobiliteitsweek, welke georganiseerd werd door de Luxemburgse gemeenten Contern, Hesperange en Weiler-la-Tour. Vrijwilligers verkochten er Afrikaanse sieraden en zelfgemaakte boodschappentasjes gemaakt van Afrikaanse stof.


Oktober:

 • Begin van het project ‘Good Food Box’. Tussen oktober en eind december 2019 heeft onze stichting 121 voedselpakketten uitgedeeld aan Gambiaanse families die in de buurt van het kindertehuis wonen en die het minder makkelijk in de samenleving hebben. Denk hierbij aan families die te maken hebben met ziekte, scheiding of het overlijden van de kostwinner van het gezin.
 • 1 oktober: in het kader van het project ‘D’Gemeng Betzder hëlleft’ mochten we van de gemeente Betzdorf (Luxemburg) een cheque met het fantastische bedrag van € 2.500 in ontvangst nemen.
 • 3 oktober: de stichting Running Nation Club uit Windhof, Luxemburg, heeft de opbrengst van de Smartrun, die op 3 oktober in Contern plaatsvond, aan Les Amis de Gambie gedoneerd. Elke deelnemer haalde € 3,33 op ten gunste van Les Amis de Gambie; met het aantal van 147 deelnemers is dat in totaal € 489,51.
 • 13 oktober: ‘Shopaholics’ organiseerde een kledingbeues in Ellange (Luxemburg), waar Les Amis de Gambie voor de eerste keer aanwezig was met een stand.


November:

 • 19 en 21 november: Les Amis de Gambie was voor de eerste keer te vinden op het ‘Christmas Charity Sales Event’, dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg.
 • 28 november: met de fantastische cheque die de stichting op 28 november in ontvangst mocht nemen van het Lyceum in Grevenmacher (Luxemburg) naar aanleiding van de door hen in juni 2019 georganiseerde sponsorloop, kan er een werkplaats worden gebouwd aan de achterzijde van het kindertehuis. De werkplaats zal 8x8 meter groot worden en zal worden voorzien van een plat dak, waardoor de zonnepanelen die nu op die plek staan naar het dak kunnen verschuiven.
 • De werkplaats zal een plek worden waar de opgroeiende kinderen hun passies zoals schilderen, naaien, hout- en metaalbewerking kunnen gaan uitoefenen.
 • 28 november: enkele vrijwilligers vertegenwoordigden Les Amis de Gambie met een stand tijdens de door de basisschool ‘Um Ewent’ in Contern georganiseerde adventsmarkt.


December:

 • Installatie van een carport met 18 zonnepanelen op het terrein van het kindertehuis om het energiesysteem uit te breiden. De capaciteit van de accu’s is door het realiseren van dit project met 50% vergroot.
 • 6, 7 en 8 december: tijdens de door de gemeente Contern georganiseerde kerstmarkt verkocht Les Amis de Gambie in een houten chalet kerstversieringen, maskers en sieraden uit Afrika, handgemaakte spullen zoals tasjes, knuffels, kerstkaarten en zelfgebakken koekjes.Balans 2019:

De financiële gegevens zijn per boekjaar in te zien bij het Luxembourg Business Register, www.lbr.lu

Klik hier om het overzicht van 2019 te openen.Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK