ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel (90%) inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het publiceren van onze ANBI gegevens. 


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


ANBI gegevens van Les Amis de Gambie:


Rechtsvorm:                                                       Stichting

Statutaire naam:                                              Les Amis de Gambie

Adres:                                                                    53, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg

Website:                                                               www.lesamisdegambie.com

Email:                                                                     info@lesamisdegambie.com

Bankrekening:                                                  NL02 RABO 0142 4438 40

Jaar van oprichting:                                       2002 

RSIN nummer:                                                  8237.64.163

Luxembourg Business Register nr:      F1600Bestuur: 


Het bestuur van Stichting Les Amis de Gambie is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering.

Meerdere keren per jaar worden onze projecten bezocht en gecontroleerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Er is geen beloningsbeleid toegekend aan het bestuur.


Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:


Voorzitter: mevrouw J. Jongeneel

Vicevoorzitter: de heer G. Bevers

Secretaresse: mevrouw C. Schanck-Leyder

Penningmeester: mevrouw N. Wenkin

Bestuursleden: de heer J. Junker, mevrouw K. Keller en de heer R. KettelBeschrijving van de doelstellingen:


Het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie, Gambia.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de kinderen voldoende voeding, goede huisvesting en een uitstekende opleiding te geven.

Tevens heeft de stichting als doel om het in het kindertehuis werkende personeel te ondersteunen bij de verzorging en begeleiden van de kinderen.

Stichting Les Amis de Gambie verricht ook incidentele noodhulp in de directe omgeving van het kindertehuis, zoals het uitdelen van voedselpakketten.

Ook zet zij zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking door het installeren van watertappunten (‘boreholes’), het aanleggen van voetbalvelden en het verbeteren van de zandwegen in de omgeving van het kindertehuis.


Wijze waarop deze doelen worden behaald:


Het werk van de stichting is erop gericht het kindertehuis op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. Stichting Les Amis de Gambie ontvangt zowel gelden uit vaste maandelijkse donaties als eenmalige donaties. Laatstgenoemde werft Stichting Les Amis de Gambie uit het actief onder de aandacht brengen van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren.

Onze website, driemaandelijkse nieuwsbrieven en onze sociale media staan boordevol up-to-date verslagen en beeldmateriaal over onze projecten en activiteiten in Nederland, Luxemburg en Gambia.

Op markten en braderieën verkoopt de stichting handgemaakte artikelen (zoals maskers en sieraden) uit West-Afrika waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze projecten in Gambia.


Beleidsplan:


Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie (Gambia) en het bieden van humanitaire hulp (artikel 4 van de statuten).

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds te doneren waar dat nodig is en anderzijds te investeren waar dat mogelijk is.

De stichting wil de komende jaren doorgaan met het begeleiden van de kinderen die in het kindertehuis wonen en het doorgeven van kennis en vaardigheden aan het personeel dat in het kindertehuis werkt met als doel meer zelfstandigheid te creëren.


Missie:


Het verbeteren van de toekomst van de kinderen die in het kindertehuis wonen door hen een veilig thuis te bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief zelfbeeld.

Op dit moment herbergt het kindertehuis 23 kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar.
Het kindertehuis krijgt geen financiële ondersteuning van de overheid.

In 2017 kon met financiële steun van twee dierbare, langjarige sponsors en tevens vrijwilligers van de stichting een ‘overgangshuis’ (‘in-between-house’) worden gebouwd op 10 minuten loopafstand van het kindertehuis.

De in het kindertehuis opgegroeide kinderen kunnen vanaf hun 18e jaar in het ‘in-between-house’ wonen. Zij worden dan een aantal jaar begeleid totdat zij er klaar voor zijn om geheel zelfstandig te leven.Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020:


Januari:

 • 5 januari: de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse haalde tijdens een collecte op 5 januari een bedrag van € 106,26 op voor Les Amis de Gambie.
 • 14 januari: het kindertehuis vierde zijn elfjarig jubileum.
 • 20 januari: op de lagere school ‘Um Ewent’ in Contern (Luxemburg) mochten we een cheque van maar liefst € 5.500 in ontvangst nemen. Dit was de opbrengst van de adventsmarkt die deze school op 28 november 2019 georganiseerd had.


Februari:

 • 2 februari: de kinderen uit Dahl (een klein dorpje in het noorden van Luxemburg) doneerden de helft van hun opbrengsten van Maria-Lichtmis aan Les Amis de Gambie: een fantastisch bedrag van maar liefst € 242,90! In Luxemburg wordt op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis, Maria-Lichtmis gevierd. Kinderen trekken met lampionnen langs de deuren om een liedje te zingen in ruil voor iets lekkers of wat geld.
 • 27 februari: Algemene Ledenvergadering.


Maart:

 • Maart-april: lancering van het project ‘Dress 4 Success’. Met de opbrengst van dit project konden wij schooluniformen aanschaffen voor de kinderen die in het kindertehuis wonen en voor honderden kinderen in het dorp Sinchu Alhajie, waar het kindertehuis zich bevindt, en omgeving.
 • 8 maart: de vrouwenvereniging ‘Fraen a Mammen Cliärref’ uit Clervaux (Luxemburg) organiseerde op 8 maart een bazaar waar onder meer decoratieartikelen, huisgemaakte jam en wenskaarten werden verkocht. Een gedeelte van de opbrengst (€ 4.000) van deze bazaar ging naar Les Amis de Gambie.
 • 12 maart: veiling op het technisch Lyceum in Ettelbruck (Luxemburg) georganiseerd door enkele leerlingen die de studierichting commerciële techniek volgen. Behalve de door hen georganiseerde veiling verkochten zij ook zelfgemaakte decoratieartikelen en Afrikaanse maskers en sieraden. Ook voor een hapje en een drankje was gezorgd. De opbrengst van deze avond (€ 530) ging volledig naar onze stichting.
 • 14 maart: 25 jongvolwassenen die in het SOS-kinderdorp wonen brachten een bezoekje aan ons kindertehuis. De bedoeling van dit bezoek was om elkaar beter te leren kennen.
 • Op 18 maart werd de bouw van onze nieuwe werkplaats stilgelegd in verband met de coronacrisis. Door de versoepeling van de coronamaatregelen kon de bouw op 1 juli weer worden voortgezet.
 • Vanaf 18 maart tot 1 juli hebben alle kinderen en vijf medewerkers van het kindertehuis in thuisisolatie gezeten binnen de muren van het kindertehuis.


April:

 • Uitvoering van het project ‘covid-19 lockdown pakketten’. Via Facebook en onze website deden wij een oproep om een (gedeelte van een) ’covid-19 lockdown pakket’ te sponsoren. Dit pakket was speciaal bedoeld om Gambiaanse families te helpen binnen te blijven en van levensmiddelen te voorzien tijdens de coronapandemie. Het benodigde bedrag om twintig pakketten te kunnen bestellen was binnen een week bij elkaar.
 • 19 april: de Diaconie van de Protestantse Gemeente Alkmaar hield een collecte ten gunste van onze stichting: dit leverde het mooie bedrag op van € 446,50.


Mei:

 • Mei-juni: project ‘een steuntje in de rug’. Maar liefst 171 ramadanpakketten (bestaande uit thee, suiker, honing, dadels, melkpoeder, boter, zeep en een tray eieren) konden worden verdeeld aan minderbedeelden en noodlijdende Gambiaanse families.
 • Mei-juli: Facebookactie ‘Sponsor een schaap’. Met de opbrengst van deze actie konden wij vier schapen kopen ter gelegenheid van het Offerfeest (ook wel Eid al-Adha) genoemd. Drie schapen zijn verdeeld onder minder bedeelde gezinnen uit de omgeving en één schaap was voor de kinderen en werknemers in het kindertehuis.


Juni:

 • In de nacht van 14 op 15 juni stormde het zeer hevig in Gambia. Helaas werden de canvasdoeken die in onze speeltuin voor schaduw zorgden compleet vernield. Daarnaast raakte ook een van onze twee windmolens beschadigd. Twee van de drie rotorbladen (wieken) en de neuskegel van de kleine windmolen waren compleet afgebroken. Hierdoor hadden wij minder elektriciteit tot onze beschikking.


Juli:

 • Op 16 juli kregen wij een inspectiebezoek van het Gambiaanse Ministerie van Sociale Zaken. Het doel van dit bezoek was om te controleren of de richtlijnen betreffende de coronamaatregelen goed nageleefd werden. Omdat wij voldoende voorzorgsmaatregelen hadden genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, alle geldende hygiëneregels nagevolgd werden en het personeel en de kinderen goed geïnformeerd waren over de hygiënemaatregelen die zij zelf konden nemen, was het Ministerie vol lof over onze aanpak.


Augustus:

 • Van 9 augustus tot en met 31 oktober zaten alle kinderen en zeven van onze medewerkers opnieuw in thuisisolatie binnen de muren van het kindertehuis.
 • Project ‘covid- 19 hygiënepakket’.Omdat wij vonden dat ook de families die in de buurt van het kindertehuis wonen zich goed moesten kunnen beschermen tegen de verspreiding van het virus, zijn we het project ‘covid-19 hygiënepakket’ gestart. Een pakket bestond uit vier stoffen mondmaskers, een fles desinfecterende handgel, een fles Dettol, een emmer met deksel, twee stukken zeep en een grote fles chloor. Het resultaat van deze actie was dat we 80 pakketten konden verdelen.


September:

-------------------


Oktober:

 • Begin van het project ‘Help Give Hope’. Tussen oktober 2020 en januari 2021 kon onze stichting 261 eindejaarspakketten (bestaande uit 50 kilo rijst, vier paar slippers, een lap stof en een voetbal) uitdelen aan Gambiaanse families die in de buurt van het kindertehuis wonen en die het minder makkelijk in de samenleving hebben. Denk hierbij aan families die te maken hebben met ziekte, scheiding of het overlijden van de kostwinner van het gezin.


November:

 • 18 november: installatie van een nieuw WiFi netwerk op het terrein van het kindertehuis. Na het heftige noodweer dat Gambia teisterde in de nacht van 12 op 13 oktober, was door blikseminslag veel schade ontstaan aan onze apparatuur. In mei 2019 had onze jarenlange sponsor en directeur van de Capgemini Academy, de heer Ernst van Dam, ervoor gezorgd dat we een stabiel netwerk in het kindertehuis konden installeren. Toen de heer van Dam hoorde dat onze switch, twee WiFi-antennes en LAN-poorten van diverse apparatuur kapot waren gegaan door de blikseminslag, besloot hij opnieuw Capgemini te vragen een nieuwe switch en WiFi-antennes te sponsoren en deze naar Gambia te sturen. Dat lukte en deze werden geïnstalleerd. 
 • 23 november: nadat we in 2018 en 2019 al ruim 700 meter van de lange zandweg vanaf de hoofdweg richting het naburige dorp Banjulinding verbeterd hadden, bleven er nog enkele honderden meters weg over waar dringend iets aan gedaan moest worden. Opnieuw konden wij het bedrijf Terry’s plant hire & sparen in Gambia opdracht geven om deze werkzaamheden uit te voeren.


December:

 • 12 december: opening van onze nieuwe werkplaats aan de achterzijde van het kindertehuis. De werkplaats is een fijne plek geworden waar de opgroeiende kinderen hun passies zoals schilderen, naaien, hout- en metaalbewerking kunnen uitoefenen. 


Het afgelopen jaar klopten enkele lokale sponsors aan de deur van het kindertehuis om levensmiddelen, kleding en schoonmaakmiddelen te doneren. Het is voor ons ontzettend fijn dat ons werk ook door lokale bedrijven, organisaties en privé-sponsors gewaardeerd wordt. Zo kregen we op 12 december een bezoekje van de Demilli Development Organisation en op 25 december kwamen enkele leden van de Joyce Riley Foundation langs om spullen te doneren.


Balans 2021:

De financiële gegevens zijn per boekjaar in te zien bij het Luxembourg Business Register, www.lbr.lu

Klik hier om het financiële overzicht van 2021 te openen.
Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK