Het kindertehuis

In Gambia groeien 66.000 weeskinderen op zonder ouders. Het mag duidelijk zijn dat dit een schadelijke invloed heeft op de zorg en ontwikkeling van deze kinderen. Daarom is in 2005 in Sinchu Alhajie gestart met de bouw van een kindertehuis, dat in 2009 met hulp van vele sponsors en vrijwilligers is geopend.


Het doel is hier 23 kinderen een thuis -inclusief goed onderwijs- te geven, zodat ze onbezorgd kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief toekomstbeeld. 


Naast dat we de kinderen een goed thuis geven, leren we hen dat het belangrijk is samen te bouwen aan een duurzame wereld en een beter klimaat. De energievoorziening in het kindertehuis bestaat uit zonnepanelen en een windmolen. Schoon water komt uit een ‘borehole’, -watertappunt- en op het terrein wordt zoveel mogelijk CO2 neutraal gewerkt en geleefd.


De kinderen die in het kindertehuis wonen groeien op in een veilige en liefdevolle omgeving; daar willen wij natuurlijk niet zomaar mee stoppen zodra zij volgens de wet volwassen zijn en het kindertehuis moeten verlaten. Zeker niet omdat de meeste van onze kinderen geen familie hebben waar zij op terug kunnen vallen. 

Daarom is op 10 minuten loopafstand van het kindertehuis een ‘in-between-house’ gebouwd met privé middelen van een paar vaste sponsoren. 

De in het kindertehuis opgegroeide kinderen kunnen vanaf hun 18e jaar in dit huis, met vijf slaapkamers, wonen. Zij worden dan een aantal jaar begeleid tot zij er klaar voor zijn om geheel zelfstandig te leven.

Een kindertehuis runnen kost natuurlijk veel geld. Eten, kleding, gezondheidszorg en onderwijs vormen niet de enige kosten. Er zijn uiteraard ook nog kosten van personeel, transport naar en van school, verzekeringen en het onderhoud van de gebouwen en het terrein. 


Het kindertehuis kan alleen bestaan door bijdragen van sponsoren aan Stichting Les Amis de Gambie.

Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK