Nieuw project van Les Amis de Gambie: sponsor een (deel van een) schaap!

Nieuw project: sponsor een (deel van een) schaap!


Bijzonder in Gambia is dat met Kerst moslims te gast zijn bij christenen, die alcohol en varkensvlees apart houden en de moslims mee laten delen in de feestmaaltijden.
Maar andersom geldt het ook. Christenen eten mee van het schapenvlees dat bij het Offerfeest (Eid al-Adha) centraal staat bij de moslims. Dit feest valt ongeveer 70 dagen na het einde van de ramadan. Het Offerfeest is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor moslims, vergelijk het belang gerust met Kerstmis in de westerse samenleving. Dit jaar begint het feest van vreugde en verzoening op donderdagavond 30 juli. Door de coronacrisis zal ook het Offerfeest aangepast worden gevierd en vreemd aanvoelen bij de 1,8 miljard moslims in de wereld.


Het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Abraham, die volgens de leer van de islam bereid was zijn zoon Ismaël te offeren voor zijn god. Allah zond daarop een schaap, dat de plaats van Ismaël op het altaar mocht innemen. Moslims offeren nu dus nog steeds een schaap om de profeet te gedenken. Het vlees wordt verdeeld tussen familie, gasten en armen. Het slachten van het schaap wordt geheel volgens islamitische rite gedaan, waarbij het lijden tot een minimum wordt beperkt.


Onze tuinman Kekuta en ex-tuinman Bakary hebben de benodigde kennis om op de juiste manier te slachten. Bakary heeft na 10 jaar in het kindertehuis te hebben gewerkt eind 2019 besloten om het kindertehuis te verlaten om zijn grootste hobby uit te oefenen en zo in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien: het fokken en verkopen van schapen en geiten. De schapen zullen dan ook bij Bakary worden gekocht om hem en zijn familie een steuntje in de rug te geven bij het opzetten van hun bedrijf.


In de Westerse wereld roept de traditionele slacht vaak verontwaardiging op. In Gambia echter is het voor veel mensen één van de weinige keren van het jaar dat de mensen zich vlees kunnen veroorloven. Het is ontzettend belangrijk dat er een schaap geofferd wordt en het is dan ook groot feest!


Afhankelijk van hoe groot het schaap is, schommelt de prijs hiervan tussen € 150 en € 200. Het vlees van één schaap wordt vervolgens eerlijk verdeeld onder wel tien families.

Graag doen we opnieuw een beroep op uw vrijgevigheid en vragen wij u om Gambiaanse families die uw hulp het hardste nodig hebben te ondersteunen met een deel van een schaap! Ons doel is om tijdens het Offerfeest zoveel mogelijk minderbedeelde Gambiaanse families te kunnen voorzien van een deel van een schaap, zodat ook zij hun jaarlijkse belangrijke feest kunnen vieren. 

U kunt doneren op rekeningnummer NL02 RABO 0142 4438 40 t.n.v. Stichting Les Amis de Gambie o.v.v. ‘Sponsor een schaap’ of via PayPal. 


Vergis u niet, op onderstaande foto’s ziet u een schaap!
In Afrika lijken schapen op onze Europese geiten. Het valt niet altijd mee om het verschil tussen een geit en een schaap te zien: geiten hebben meestal rechte of licht gebogen hoorns, schapen hebben meestal hoorns die achter de oren naar beneden krullen. Geiten kunnen een sik hebben en schapen niet en bovendien heeft een geit een korte, staande staart en een schaap heeft een langere, hangende staart.

2019

2019

Gerealiseerde projecten:


Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK