Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel (90%) inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het publiceren van onze ANBI gegevens.


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


ANBI gegevens van Les Amis de Gambie:


Rechtsvorm:                                                       Stichting

Statutaire naam:                                              Les Amis de Gambie

Adres:                                                                    53, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg

Website:                                                               www.lesamisdegambie.com

Email:                                                                     info@lesamisdegambie.com

Bankrekening:                                                  NL02 RABO 0142 4438 40

Jaar van oprichting:                                      2002

RSIN nummer:                                                  8237.64.163

Luxembourg Business Register nr:      F1600Bestuur:


Het bestuur van Stichting Les Amis de Gambie is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering.

Meerdere keren per jaar worden onze projecten bezocht en gecontroleerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Er is geen beloningsbeleid toegekend aan het bestuur.


Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:


Voorzitter: mevrouw J. Jongeneel

Vicevoorzitter: de heer G. Bevers

Secretaresse: mevrouw C. Schanck-Leyder

Penningmeester: mevrouw N. Wenkin

Bestuursleden: mevrouw M. Vinandy, mevrouw K. Keller, de heer J. Junker en de heer R. KettelBeschrijving van de doelstellingen:


Het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie, Gambia.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de kinderen voldoende voeding, goede huisvesting en een uitstekende opleiding te geven.

Tevens heeft de stichting als doel om het in het kindertehuis werkende personeel te ondersteunen bij de verzorging en begeleiding van de kinderen.

Stichting Les Amis de Gambie verricht ook incidentele noodhulp in de directe omgeving van het kindertehuis, zoals het uitdelen van voedselpakketten.

Ook zet zij zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking door het installeren van watertappunten (‘boreholes’), het aanleggen van voetbalvelden en het verbeteren van de zandwegen in de omgeving van het kindertehuis.


Wijze waarop deze doelen worden behaald:


Het werk van de stichting is erop gericht het kindertehuis op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. Stichting Les Amis de Gambie ontvangt zowel gelden uit vaste maandelijkse donaties als eenmalige donaties. Laatstgenoemde werft Stichting Les Amis de Gambie uit het actief onder de aandacht brengen van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren.

Onze website, driemaandelijkse nieuwsbrieven en onze sociale media staan boordevol up-to-date verslagen en beeldmateriaal over onze projecten en activiteiten in Nederland, Luxemburg en Gambia.

Op markten en braderieën verkoopt de stichting handgemaakte artikelen (zoals maskers en sieraden) uit West-Afrika waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze projecten in Gambia.


Beleidsplan:


Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie (Gambia) en het bieden van humanitaire hulp (artikel 4 van de statuten).

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds te doneren waar dat nodig is en anderzijds te investeren waar dat mogelijk is.

De stichting wil de komende jaren doorgaan met het begeleiden van de kinderen die in het kindertehuis wonen en het doorgeven van kennis en vaardigheden aan het personeel dat in het kindertehuis werkt met als doel meer zelfstandigheid te creëren.


Missie:


Het verbeteren van de toekomst van de kinderen die in het kindertehuis wonen door hen een veilig thuis te bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief zelfbeeld.

In 2005 zijn we gestart met de bouw van een kindertehuis, dat in januari 2009 zijn deuren opende.

Inmiddels hebben zes jongvolwassenen het kindertehuis verlaten, woont de 19-jarige Ramatoulie in ons ‘begeleid wonen’ appartement en vinden achttien kinderen vanaf elf jaar nog een veilig thuis in het kindertehuis tot zij de leeftijd van 18 jaar bereiken of een eventuele vervolgopleiding hebben afgerond.Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022:


Januari:

 • Op 14 januari vierde het kindertehuis zijn dertienjarig jubileum.
 • De Raiffeisenbank in Luxemburg heeft de afgelopen jaren haar eindejaarsgeschenken vervangen door donaties aan goede doelen. Onze stichting was een van de gelukkigen die op 22 januari een cheque van maar liefst € 5.000 in ontvangst mochten nemen.


Februari:

 • Op 15 februari zijn de nieuwe accu’s -die de stroom van onze windmolen en zonnepanelen opslaan- eindelijk aangekomen in het kindertehuis. Onze vicevoorzitter Gert-Jan Bevers en Andr van Klaarbergen van het bedrijf Flevotrading, hebben de accu’s geïnstalleerd. In de weken daarna moest Gert-Jan het systeem 24/7 in de gaten houden en berekeningen maken van de beschikbare energie, de verbruikte energie en de energie die tijdens het opladen naar de accu’s wordt teruggevoerd. Dit om de software van de accu’s goed in te kunnen regelen. De accu’s functioneren inmiddels naar volle tevredenheid.
 • Op 21 februari mocht onze secretaresse Chantal Schanck-Leyder ons goede werk in Gambia presenteren voor de leden van de Kiwanis Club Esch-sur-Alzette in Luxemburg.


Maart:

 • Dankzij een donatie van de Sjef Commandeur Stichting en de Rooms Katholieke Parochie Amstelland, konden wij de twee badkamers in het hoofdgebouw van het kindertehuis, een aan de jongens- en een aan de meisjeskant, renoveren. Iets wat al lang op ons verlanglijstje stond; na 13 jaar intensief gebruik was dit hard nodig. De lokale aannemer Massa Nyang en zijn team hebben samen met stichtingslid Jean Junker de werkzaamheden uitgevoerd.
 • Tijdens de vastenmaand Ramadan deelt het team van QCell (het enige particuliere telecommunicatiebedrijf in Gambia) na zonsondergang duizenden maaltijden uit. Op 29 maart brachten zij een bezoekje aan het kindertehuis en doneerden zij rijst, dadels en suiker.


April:

 • Project ‘Solar Power’ (ook doorlopend in mei). In totaal bevinden zich op het terrein van het kindertehuis, dat 50 x 50 meter groot is, 56 zonnepanelen. Na het installeren van de nieuwe accu’s in februari is er door Gert-Jan veel rekenwerk verricht en kwam hij tot de conclusie dat de twee rijen van elk acht zonnepanelen die vijftien jaar geleden geplaatst zijn dringend vervangen moesten worden. Deze panelen wekten niet meer genoeg elektriciteit op om te voldoen aan de behoeften van het kindertehuis. Deze zonnepanelen leverden 175 Wattpiek (Wp) per paneel. We startten daarom het project ‘Solar Power’. Met de opbrengst van dit project konden we nieuwe, meer geavanceerde zonnepanelen met een langere levensduur aanschaffen die 310 Wattpiek (Wp) per paneel leveren. Hierdoor hebben we nu slechts twaalf in plaats van de vroegere zestien zonnepanelen nodig.
 • Op 20 april mochten wij tijdens een gezellig diner in restaurant De Spackelter in Leudelange (Luxemburg) een cheque van maar liefst € 2.000 in ontvangst nemen van de Kiwanis Club Esch-sur-Alzette. Met deze donatie hebben wij levensmiddelen ingekocht voor het kindertehuis en voedselpakketten verdeeld aan kwetsbare Gambiaanse families die heel goed een steuntje in de rug konden gebruiken.
 • Op 22 april vond onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.


Mei:

 • Begeleid wonen: het ‘Fatou House’. Eén van onze mama’s –‘Aunty’ Fatou- is op zichzelf gaan wonen in een fijn appartementje op tien minuten loopafstand van het kindertehuis. Daarbij is het idee ontstaan om onze 19-jarige Ramatoulie te laten intrekken bij Aunty Fatou. Zo kan zij alvast oefenen met het ‘zelfstandig` wonen. Het semi-zelfstandig wonen bij Aunty Fatou biedt de kans om meiden als Ramatoulie te leren om op eigen benen te staan en de huishoudelijke taken zelf - of waar nodig begeleid - uit te voeren. Onze huisschilder Prosper heeft het appartement geschilderd. Ook hebben we zoveel mogelijk spullen in Gambia aangeschaft en laten maken om zo de lokale ondernemers te ondersteunen.
 • Vice-voorzitter Gert-Jan Bevers en leidinggevende van het kindertehuis Aminata Sesay woonden vanaf 23 mei een vierdaagse bijeenkomst bij over het voorkomen van kinderhandel op initiatief van ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) via het ECOWAS-centrum voor genderontwikkeling en het regionaal bureau van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR). Het doel van de bijeenkomst was het delen van ervaringen en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden tussen landen onderling en hun partners om prioriteiten vast te stellen voor de aanpak van het probleem van kinderhandel over de hele wereld. De bijeenkomst werd bijgewoond door de ECOWAS-lidstaten, de begunstigden van het ondersteuningsproject voor kindslachtoffers van mensenrechtenschendingen (PAPEV) en experts op het gebied van kinderbescherming en mensenrechten in Gambia.
 • Nieuw lid van onze stichting, Myriam Vinandy, bracht voor de eerste keer een bezoek aan Gambia. Behalve het helpen met verdelen van levensmiddelen aan behoeftige Gambiaanse gezinnen, heeft Myriam samen met onze kokkin de heerlijkste gerechten klaargemaakt en hand- en spandiensten verricht in het kindertehuis.


Juni:

 • Dankzij onze lieve vrienden Corine en Marcel Broks uit Schijndel ontving de stichting het mooie bedrag van € 125 dat opgebracht is door de verkoop van tweedehands spullen op een rommelmarkt in Uden.


Juli:

 • Op 7 juli presenteerden wij het werk van onze stichting aan de leden van de Kiwanis Club Eisleck. Dit vond plaats tijdens een aangenaam diner in restaurant Faust in Longsdorf, Luxemburg. Wij ontvingen spontaan een mooie donatie van hen, die wij gebruikt hebben voor de uitbreiding van het aantal zonnepanelen boven op de carport, op het terrein van het kindertehuis. Een aantal jaar geleden hebben wij hier twee rijen zonnepanelen gemonteerd. De resterende ruimte hebben we toen opgevuld met houten platen met de bedoeling om hier in de toekomst nog een extra rij te kunnen installeren. Dankzij de genereuze donatie van de Kiwanis Club Eisleck kon dit gerealiseerd worden.
 • Gedurende de maanden juli en augustus werd het project ‘Chicken Tonight’ gehouden. Met dit project werd geld ingezameld om voor een heel jaar kip te kopen voor alle kinderen en medewerkers van het kindertehuis. Omdat de opbrengst hoger was dan het benodigde bedrag, konden wij zelfs nog 220 kippen doneren aan lokale families in het binnenland van Gambia. Hier is de armoede nog nijpender dan aan de kust.
 • Op 26 juli overhandigde Annet Harmsen, head of Application Services van Capgemini Nederland, ons een fantastische cheque tijdens een gezellige lunch op het hoofdkantoor in Utrecht. Capgemini spaarde de donatie bij elkaar met een speciale editie van hun jaarlijkse referral campagne. Boven op de gebruikelijke bonus voor collega’s die nieuwe medewerkers aanbrengen, legden zij voor iedere nieuwe medewerker van april 2021 tot april 2022 telkens ook € 100 opzij voor onze stichting. De donatie wordt gebruikt om salarissen van de werknemers van het kindertehuis, verzekeringen en belastingen te betalen en voor de aankoop van levensmiddelen.


Augustus:

 • ---------


September:

 • Op 20 september bracht de Gambiaanse Speak Out Association een bezoekje aan het kindertehuis. Zij doneerden een zak rijst, chips en juice.
 • In september en oktober stond de actie ‘BreakFIRST’ centraal. Hiermee werd geld ingezameld om de kinderen en hun verzorgsters een jaar lang te kunnen voorzien van een goed ontbijt. Tevens konden we ruim 200 ontbijtpakketten bestaande uit brood, boter, chocoladepasta, eieren, thee en oploskoffie verdelen onder kwetsbare Gambiaanse families.


Oktober:

 • Begeleid wonen: het ‘Youth House’. We hadden het geluk dat we op dezelfde compound als het ‘Fatou House’ nog een appartementje konden huren dat sinds een paar maanden dienst doet als ‘Youth House’. Ervaring heeft ons geleerd dat het voor onze jongeren best een overgang kan zijn om ineens geheel zelfstandig te gaan wonen, wanneer zij meerderjarig zijn en het kindertehuis verlaten. Het ‘Youth House’ biedt de meisjes de kans om onder supervisie van ‘mama’ Elizabeth -één van de medewerkers van het kindertehuis- op een veilige manier op eigen benen te staan. Hoewel alle kinderen in het kindertehuis de kans hebben om goed onderwijs te volgen, spelen in Gambia traditionele rolpatronen nog steeds een belangrijke rol en hebben meisjes een grote taak in het huishouden. Daarom verblijven voorlopig alleen de meisjes, verdeeld in twee groepen, tijdens het weekend en in de schoolvakanties semi-begeleid in het ‘Youth House’. Hier doen zij ervaring op met het inkopen op de markt, gezond en lekker leren koken en het huishouden te organiseren. Huisschilder Prosper heeft ook het ‘Youth House’ geschilderd en met hulp van de PKN Wijkgemeente De Hofstad en de Protestantse Gemeente Wassenaar (de Messiaskerk) konden we het ‘Youth House’ inrichten en alvast voor twee jaar de huur en voor één jaar de elektriciteitsrekening vooruitbetalen van zowel het ‘Youth House’ en het ‘Fatou House’.
 • De 5-jarige Xavier en zijn familie uit Schinveld hebben enkele maanden hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk zelfgemaakte wenskaarten en eigenhandig beschilderde vogelhuisjes te verkopen. Op 12 oktober kwam hij samen met zijn familie naar het kindertehuis om de opbrengst van maar liefst € 500 te doneren in de vorm van levensmiddelen.
 • Tijdens hun jaarlijkse ledenfeest, afgelopen 14 oktober, heeft het Luxemburgse consulaat van de Europese wijnorde OEVE (Ordre equestris vini Europae) haar nieuwe leden beëdigd. Tijdens deze feestelijke gelegenheid ontving onze stichting een cheque ter waarde van maar liefst € 2.500. Onze secretaresse Chantal Schanck-Leyder mocht het werk van Les Amis de Gambie aan de leden van OEVO presenteren, zodat zij een goed beeld kregen van het functioneren van het kindertehuis en van onze inzet voor de lokale bevolking.


November:

 • Van 7 tot en met 10 november heeft pedagoog Sjouke Ummels een training gegeven aan alle medewerkers van het kindertehuis om zo hun praktische kennis en kunde te combineren met die van Sjouke. Zij traint professionals om trauma-sensitief de ‘superkracht’ in kinderen te activeren: De Superhero Academy. Tijdens de training leerden de medewerkers over het belang van het creëren van sociale veiligheid. Ook leerden zij hoe ze een rolmodel kunnen zijn voor de kinderen en welke levensvaardigheden belangrijk zijn om de kinderen mee te geven in hun verdere leven. Op een positieve manier werd er met elkaar ontdekt wat ieders individuele- en teamkwaliteiten zijn, zodat er effectiever samengewerkt kan worden.
 • Ook dit jaar verbleef stichtingslid Jean Junker vanaf november weer vijf maanden in Gambia. Hij heeft onder andere meegeholpen aan de inrichting van ons ‘Youth House’, heeft bij de hoofdingang een nieuwe loopdeur gemaakt, zodat niet steeds de grote poort moet worden geopend. Ook heeft hij de laatste koperen waterleidingen in het kindertehuis vervangen door kunststofleidingen, elektriciteitskabels vernieuwd en meerdere kleine technische reparaties binnen de muren van het kindertehuis verricht.


December:

 • Uitvoering van het eindejaarsproject ‘Ris(c)e against Hunger’. Met de opbrengst van dit project konden we maar liefst 260 sociaal zwakkere Gambiaanse families ondersteunen met een eenmalig ‘Ris(c)e against Hunger’ eindejaarspakket. Dit pakket bestond uit: 25 kilo rijst, vijf pakjes spaghetti, 1 groot blik tomatenpuree, 9 kilo (= een halve zak) uien en een schoolpakket met 5 schriften, 5 pennen, 5 potloden, 5 gummen en 5 puntenslijpers. Sinds het begin van het nieuwe schooljaar kregen wij steeds vaker te horen dat kinderen van school gestuurd worden, omdat zij niet over de benodigde materialen beschikken, vandaar dat wij deze in het pakket hebben opgenomen.
 • Op 14 december had de stichting een stand op het hoofdkantoor van de BGL-BNP Paribas bank in Luxemburg waar Afrikaanse sieraden, houtsnijwerk, tassen en rieten mandjes werden verkocht.


Balans 2022:

De financiële gegevens zijn per boekjaar in te zien bij het Luxembourg Business Register, www.lbr.lu

Klik hier om het financiële overzicht van 2022 te openen.
Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK