Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel (90%) inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het publiceren van onze ANBI gegevens. 


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


ANBI gegevens van Les Amis de Gambie:


Rechtsvorm:                                                       Stichting

Statutaire naam:                                              Les Amis de Gambie

Adres:                                                                    53, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg

Website:                                                               www.lesamisdegambie.com

Email:                                                                     info@lesamisdegambie.com

Bankrekening:                                                  NL02 RABO 0142 4438 40

Jaar van oprichting:                                      2002 

RSIN nummer:                                                  8237.64.163

Luxembourg Business Register nr:      F1600Bestuur: 


Het bestuur van Stichting Les Amis de Gambie is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering.

Meerdere keren per jaar worden onze projecten bezocht en gecontroleerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Er is geen beloningsbeleid toegekend aan het bestuur.


Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:


Voorzitter: mevrouw J. Jongeneel

Vicevoorzitter: de heer G. Bevers

Secretaresse: mevrouw C. Schanck-Leyder

Penningmeester: mevrouw N. Wenkin

Bestuursleden: mevrouw M. Vinandy, mevrouw K. Keller, de heer J. Junker en de heer R. KettelBeschrijving van de doelstellingen:


Het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie, Gambia.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de kinderen voldoende voeding, goede huisvesting en een uitstekende opleiding te geven.

Tevens heeft de stichting als doel om het in het kindertehuis werkende personeel te ondersteunen bij de verzorging en begeleiding van de kinderen.

Stichting Les Amis de Gambie verricht ook incidentele noodhulp in de directe omgeving van het kindertehuis, zoals het uitdelen van voedselpakketten.

Ook zet zij zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking door het installeren van watertappunten (‘boreholes’), het aanleggen van voetbalvelden en het verbeteren van de zandwegen in de omgeving van het kindertehuis.


Wijze waarop deze doelen worden behaald:


Het werk van de stichting is erop gericht het kindertehuis op een zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. Stichting Les Amis de Gambie ontvangt zowel gelden uit vaste maandelijkse donaties als eenmalige donaties. Laatstgenoemde werft Stichting Les Amis de Gambie uit het actief onder de aandacht brengen van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren.

Onze website, driemaandelijkse nieuwsbrieven en onze sociale media staan boordevol up-to-date verslagen en beeldmateriaal over onze projecten en activiteiten in Nederland, Luxemburg en Gambia.

Op markten en braderieën verkoopt de stichting handgemaakte artikelen (zoals maskers en sieraden) uit West-Afrika waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze projecten in Gambia.


Beleidsplan:


Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het bouwen, onderhouden en begeleiden van een kindertehuis in het dorp Sinchu Alhajie (Gambia) en het bieden van humanitaire hulp (artikel 4 van de statuten).

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds te doneren waar dat nodig is en anderzijds te investeren waar dat mogelijk is.

De stichting wil de komende jaren doorgaan met het begeleiden van de kinderen die in het kindertehuis wonen en het doorgeven van kennis en vaardigheden aan het personeel dat in het kindertehuis werkt met als doel meer zelfstandigheid te creëren.


Missie:


Het verbeteren van de toekomst van de kinderen die in het kindertehuis wonen door hen een veilig thuis te bieden, zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief zelfbeeld.

In 2005 zijn we gestart met de bouw van een kindertehuis, dat in januari 2009 zijn deuren opende.

Het kindertehuis is voor 25 kinderen een liefdevol en veilig thuis geworden, waar veel aandacht aan goed en praktisch onderwijs is, en waar de best mogelijke medische zorg wordt gegeven. Inmiddels hebben elf jongeren en jongvolwassenen het kindertehuis verlaten. Zes van hen zijn herenigd met familie, vier anderen wonen zelfstandig en één woont er bij een pleegfamilie.Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2023:


Januari:

 • Stichtingslid Jean Junker is ook dit jaar weer vier maanden in Gambia geweest en heeft opnieuw bergen werk verzet. Ook onze vicevoorzitter Gert-Jan Bevers heeft zes maanden in Gambia doorgebracht en flink de handen uit de mouwen gestoken.
 • 14 januari: het kindertehuis vierde het veertienjarig jubileum.


Februari:

 • 11 februari: alle kinderen die in het kindertehuis wonen en hun begeleiders zijn op excursie geweest naar het straatkunstproject in het plaatsje Galoya, gelegen in het Kombo Central district. Aansluitend werd het jaarlijkse culturele festival bezocht.


Maart:

 • Dankzij donaties van onze trouwe sponsors Clearstream Charity Committee (CCC) Luxemburg en Stichting Werkgroep Een Aarde konden wij vier tablets aanschaffen, die de kinderen die in het kindertehuis wonen nodig hebben voor hun opleiding.
 • Kringloopwinkel De Hofstad heeft het initiatief genomen om samen met kerk De Hofstad en met steun van de Samuelkerk in Apeldoorn gedurende het jaar 2023 verschillende activiteiten te organiseren voor onze stichting. In maart was dit:
 • 10 maart: in kerk De Hofstad in Apeldoorn werd er een stamppotbuffet georganiseerd. Er kon in de prachtige, in Gambiaanse sfeer aangeklede kerkzaal, stamppot (eventueel vegetarisch) gegeten worden, of de stamppot kon afgehaald worden. Aan het eind van de dag werden er 24 porties afgehaald en er kwamen 115 mensen ter plekke een bordje mee-eten.
 • Kerk en kringloopwinkel De Hofstad in Apeldoorn heeft cadeaudozen opgestuurd voor alle medewerkers van het kindertehuis. Er was voor iedere medewerker een bananendoos vol met nuttige spullen, die in Gambia niet verkrijgbaar,van slechte kwaliteit, of erg duur zijn. Zoals onder meer pannen, bestek, hand -en theedoeken, douchegel en shampoo.


April:

 • 14 april: algemene ledenvergadering (ALV).
 • 15 april: onze stichting was door de leden van‘Gaart an Heem’,‘De Sänger van der Heed’en de‘Jeunesse BHB’uitgenodigd in het streekmuseum van Binsfeld (Luxemburg) om een cheque in ontvangst te nemen.Dit bedrag isbij elkaargebracht naar aanleiding van het traditionele Antoniusfeest dat op 29 januari gevierd werd.
 • 21 april: Kerk en kringloopwinkel De Hofstad in Apeldoorn organiseerde opnieuw een activiteit voor onze stichting: een avond speciaal voor de vrijwilligers van kerk en kringloopwinkel De Hofstad. Zo’n 180 mensen waren aanwezig op deze gezellige en feestelijke avond. Er werden Gambiaanse sieraden en houtsnijwerken verkocht en een verloting gehouden. Onze enthousiaste vrijwilliger Karin Oomkes heeft een presentatie gehouden over het werk van Les Amis de Gambie.
 • 25 april: tijdens een gezellige middag in het recreatiecentrum in Lamadelaine (Luxemburg) mochten wij een cheque in ontvangst nemen van onze jarenlange sponsor ‘Fraen a Mammen Sektioun Lamadelaine’. Net als vele andere verenigingen kampen zij met een teruglopend ledenaantal en daarom werd de vereniging opgeheven. Het resterende geld dat nog in kas zat werd over verschillende stichtingen verdeeld.


Mei:

 • 8 mei: de ‘Healing Corner Outreach Group’ (HCOG) uit de Verenigde Staten bracht een bezoekje aan het kindertehuis. Zij doneerden spaghetti, schoonmaakmiddelen, groenten, kip luncheon meat, sardientjes, gecondenseerde melk en een zak wasmiddel.
 • 12 mei: onze langjarige sponsor basisschool Am Päsch uit Rodange (Luxemburg) heeft opnieuw een ‘Kermesse’ (een feest omdat het schooljaar bijna afgelopen is) georganiseerd. Ook dit jaar schonken zij de opbrengst van dit feest aan Les Amis de Gambie. Dankzij hun vrijgevigheid konden wij nieuwe brandblussers aanschaffen voor het kindertehuis.
 • 26 mei: de 12-jarige Violette, dochter van onze penningmeester Nadia Wenkin, heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst van haar klas van de sponsorloop ten gunste kwam aan Les Amis de Gambie. De sponsorloop werd georganiseerd door haar lagere school ‘Institut Saint-Joseph’ in Bastogne (België). De leerlingen wandelden 12 kilometer, waarbij iedere leerling geld inzamelde voor onze stichting.


Juni:

 • Juni en juli: project ‘Back to school with a smile’. Met dit project konden we maar liefst 224 schoolpakketten uitreiken aan kinderen wiens ouders daar zelf de middelen niet voor hebben. Een schoolpakket bestond uit: een rugzak, een drinkfles, een broodtrommeltje, twee gummen, twee puntenslijpers, twee pennen en vijf schriften. Dit alvast vooruitlopend op de start van het nieuwe schooljaar.
 • Op 23 juni heeft Healing Corner Outreach Group’ (HCOG) uit de Verenigde Staten – voor de tweede keer dit jaar – een bezoekje gebracht aan het kindertehuis. Zij doneerden opnieuw verschillende levens- en schoonmaakmiddelen.


Juli:

 • 28 juli: zestien leden van de groep ‘Indigenous People of Biafra Group’ (IPOB) bezochten ons kindertehuis en doneerden drie zakken rijst, een zak uien, twee zakken aardappelen, vijf dozen koekjes, twee zakken wasmiddel, een krat softdrinks, vijftig kilo suiker, drie liter olie, drie pakken zeep, vijf bezems en vijf dweilen. Het is voor ons ontzettend fijn dat ons werk ook door lokale bedrijven, organisaties en privésponsors gewaardeerd wordt.


Augustus:

 • 6 augustus: er stond een sing-in op het programma, waarbij zo'n 100 mensen samenkwamen in kerk De Hofstad in Apeldoorn om met elkaar christelijke liederen te zingen. Na afloop kon een bijdrage worden gedaan aan onze stichting.
 • 5 en 6 augustus: een aantal vrijwilligers heeft gewerkt als parkeerwacht tijdens een rommelmarkt vlakbij Apeldoorn. Elke bezoeker die zijn auto wilde parkeren, betaalde € 1. Twee dagen parkeerwacht zijn leverde € 500 op voor Les Amis de Gambie.
 • 1-11 augustus: alle kinderen die in het kindertehuis wonen en hun begeleiders zijn tien dagen op vakantie geweest naar het vissersdorpje Gunjur, in het zuidwesten van Gambia. Tien dagen lang hebben ze enorm genoten en leuke, maar ook leerzame activiteiten ondernomen. De kinderen hebben onder andere een bezoek gebracht aan de ‘craft market’ in de stad Brikama en een uitje naar het dorpsmuseum in Tanji stond ook op het programma. Maar er was ook tijd voor een aantal creatieve activiteiten: zo hebben de kinderen in een heus keramiekatelier leren pottenbakken. Ook werd er een batik workshop georganiseerd en zijn de mooiste creaties gemaakt tijdens een workshop slippers ‘pimpen’.


September:

 • 22 september: kerk De Hofstad in Apeldoorn organiseerde opnieuw een activiteit voor onze stichting. Dit keer was er een Indische maaltijd met daarna een talentenveiling.Bij die veiling was een lijst met 84 kavels, bestaande uit talenten die door mensen werden aangeboden. Denk daarbij aan een kappersbehandeling, een driegangendiner, hulp bij computerproblemen, het maken van een taart en nog vele andere talenten. Al deze talenten werden geveild.


Oktober:

 • Project: ‘Cleaning costs nothing’. Met de opbrengst van dit project hebben we genoeg geld ingezameld om het kindertehuis ruim drieënhalf jaar lang te voorzien van schoonmaakproducten. Jaarlijks gebruiken wij 12 liter Dettol, 240 kilo waspoeder, 120 liter allesreiniger, 90 liter chloor en 730 stukken harde, bruine zeep – ook wel ‘donkey soap’ genoemd.
 • 12-13 oktober: in de nacht van 12 op 13 oktober is rond 2 uur ’s nachts met pepperspray over de buitenmuur gespoten. De nachtwaker reageerde goed door eerst de ‘mama’s’ die in het kindertehuis sliepen wakker te maken om vervolgens met z’n allen te gaan kijken wat er gaande was. De bende sloeg op de vlucht, maar de schrik zat er goed in. Behalve eerst de buitenmuren al te hebben verhoogd door middel van rollen prikkeldraad, heeft stichtingslid Jean Junker na dit incident ook de toegangspoort wat hoger gemaakt door middel van een stuk staal en prikkeldraad. Ook hebben we direct een extra nachtwaker aangenomen voor de komende tijd.
 • 27 oktober: er is wederom een avond georganiseerd door kerk en kringloopwinkel De Hofstad, waarbij 69 mensen onbeperkt erwtensoep hebben gegeten en 89 mensen een gokje waagden bij de bingo.
 • De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) groep van Kerk De Hofstad in Apeldoorn organiseerde in oktober een bloembollenactie.


November:

 • Van 10 tot 17 november mochten wij vrijwilliger Karin Oomkes uit Emst, zéker geen onbekende bij Les Amis de Gambie, voor de eerste keer verwelkomen in Gambia. Karin heeft de afgelopen drie jaar meegeholpen om de stichting te vertegenwoordigen. Behalve dat zij schitterende tassen naait van Afrikaanse stof en zich bezighoudt met fondsenwerving, geeft zij samen met haar familie verschillende minderbedeelde Gambiaanse families een steuntje in de rug. Karin heeft enkele van deze families bezocht en verder hand- en spandiensten in het kindertehuis verricht.
 • 17 en 18 november: Kerk en kringloopwinkel De Hofstad in Apeldoorn organiseerde een Sinter-Kerstmarkt, waarbij de helft van de netto-opbrengst naar onze stichting ging. In de sfeervol aangeklede kerkzaal werden kerstspullen zoals onder meer kerstballen, kerstverlichting, slingers en kaarsen verkocht, evenals – zo goed als nieuw –speelgoed zoals puzzels, poppen en spelletjes.


December:

 • Eindejaarsproject ‘Happy CLEAN Year’. Met de opbrengst van dit project konden we maar liefst 299 (!) sociaal zwakkere Gambiaanse gezinnen ondersteunen met een ‘Happy CLEAN Year’ pakket bestaande uit een fles Dettol, vier stukken bruine zeep, een fles allesreiniger, een fles chloor, twee zakjes wasmiddel, een schrobborstel, een dweil, een bezem en een voetbal voor de kinderen.
 • 30 december: al meer dan dertig jaar lang bakt een groep enthousiaste vrijwilligers van de ZondagAvond Gespreksgroep (ZAG) van kerk de Hofstad in Apeldoorn, oliebollen voor een goed doel. Dit jaar ging de opbrengst voor de tweede keer naar onze stichting.Balans 2023:

De financiële gegevens zijn per boekjaar in te zien bij het Luxembourg Business Register, www.lbr.lu

Klik hier om het financiële overzicht van 2023 te openen.
Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK