Begeleid wonen

Op loopafstand van het kindertehuis hebben wij sinds 2022 twee appartementen gehuurd, omdat de overgang van tehuis naar zelfstandigheid niet te abrupt mag zijn.


Youth House

Het ‘Youth House’ biedt de meisjes de kans om onder supervisie van ‘Aunty’ Elizabeth -één van de medewerkers van het kindertehuis- op een veilige manier zelfstandig te leren worden.

Hoewel alle kinderen in het kindertehuis de kans hebben om goed onderwijs te volgen, spelen in Gambia traditionele rolpatronen nog steeds een belangrijke rol en hebben meisjes een grote taak in het huishouden. Daarom verblijven voorlopig alleen de meisjes, verdeeld in twee groepen, tijdens het weekend en in de schoolvakanties semi-begeleid in het ‘Youth House’. Hier doen zij ervaring op met zelf boodschappen doen op de markt, hoe gezond en lekker te koken en hoe het huishouden georganiseerd wordt. 


Fatou House

Eén van onze medewerkers, ‘Aunty’ Fatou woont op zichzelf in een fijn appartementje op dezelfde compound als ons ‘Youth House’.


Hier kunnen ook enkele jongvolwassenen - onder supervisie van ‘Aunty’ Fatou - wonen als zij volwassen geworden zijn, geen (pleeg)familie hebben en er nog niet klaar voor zijn om geheel zelfstandig te gaan wonen. Een veilige toekomst voor al onze kinderen is het hoogste doel!


De jongeren die de capaciteiten hebben krijgen de kans om verder te studeren. Maar net als in Europa, gebeurt het soms dat jongvolwassen beslissingen nemen waar hun ouders of verzorgers het niet mee eens zijn, zoals het afbreken van hun opleiding of de omgang met vrienden die een negatieve invloed op hen hebben. Wij merken dat jongeren vaak druk ervaren uit hun vriendengroep en daardoor beslissingen nemen waar wij niet altijd achter staan. Maar dit zijn hun eigen keuzes. Omdat zij inmiddels immers volwassen zijn moeten wij die keuzes respecteren en accepteren, ondanks dat wij hen daar wel voor willen behoeden.


Er zullen in de toekomst geen nieuwe kinderen meer opgevangen worden in ons kindertehuis. Dit heeft enerzijds te maken met de gezondheidsproblemen van onze voorzitter Sia Jongeneel, maar ook doordat stichtingsleden vergrijzen en er geen opvolging voorhanden is. Anderzijds ziet het kostenplaatje er totaal anders uit dan bij de opening in 2009 het geval was. De prijzen van levensmiddelen, medische zorg en onderwijs zijn het meest gestegen. Meer kinderen opvangen behoort dus ook uit financieel oogpunt niet tot onze mogelijkheden.


Over een jaar of zes komt de tijd dat het kindertehuis een andere functie zal gaan krijgen, waarschijnlijk als opleidingscentrum om de lokale jeugd goed praktijkonderwijs te bieden.


Maar zover is het gelukkig nog lang niet…de jongste kinderen zijn nog maar twaalf jaar oud en natuurlijk willen wij die graag tot volwassenheid blijven verzorgen en ondersteunen.


Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK