De organisatie van Les Amis de Gambie

Stichting Les Amis de Gambie opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en werkt daarbij ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking. Zij concentreert zich ook op de directe behoefte van de bevolking door middel van lokale projecten. Met hun hart en ziel proberen zij het mooie land, de vele weeskinderen en de arme bevolking te helpen een goed en veilig bestaan op te bouwen. 


Stichting Les Amis de Gambie bestaat uit een Luxemburgse en een Gambiaanse afdeling. In Luxemburg bestaat de stichting uit acht leden waarvan zeven leden één of meerdere malen in Gambia zijn geweest. De leden in Luxemburg zijn vooral belast met het genereren van sponsorgelden. 


In Gambia bestaat de stichting uit zeven leden, waaronder drie met de Luxemburgse en vier met de Gambiaanse nationaliteit. De Gambiaanse leden van onze stichting zorgen er voor dat we de tradities van het land beter begrijpen, passen dit toe in ons te voeren beleid en helpen ons de weg vinden op het gebied van administratie bij de overheid en personeelszaken. Zij hebben goede contacten in de plaatselijke gezondheidszorg en adviseren ons over de cultuur van het land en de daarbij behorende opvoeding van onze kinderen.


Meer weten over de organisatie? Stuur een mail naar info@lesamisdegambie.com

Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK