Het kindertehuis

De kinderen die in het kindertehuis wonen zijn vaak wees, anderen verwaarloosd en soms zelfs mishandeld of verlaten door familie. Zij worden door de Gambiaanse overheid aan ons toegewezen. Voordat een kind definitief bij ons kan worden opgenomen wordt eerst grondig onderzoek gedaan naar de achtergrond van de familie.

Onze kinderen worden steeds ouder, en de puberteit is voor onze kinderen een extra lastige levensfase. Veel vragen over hun afkomst en levensgeschiedenis blijven onbeantwoord. Wij vinden dat ieder kind bij voorkeur moet opgroeien bij de eigen biologische familie, zolang die liefdevolle zorg en veiligheid kan bieden. We zijn dan ook nooit opgehouden met het terugvinden van familieleden van onze kinderen. Ook al duurt het vaak jaren, in sommige gevallen lukt het ons om meer te weten te komen over de achtergrond van onze kinderen en hun familie. Wanneer een familielid is gevonden, wordt er - in nauwe samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken in Gambia - gewerkt aan het opbouwen van een relatie tussen de familie en het kind.

Vaak zijn deze familieleden te arm en/of willen geen verantwoordelijkheid dragen voor het kind van bijvoorbeeld hun overleden familieleden. Als hun financiële situatie het enige probleem is, kunnen wij vanuit onze stichting een kind financieel blijven ondersteunen, zodat het kind toch permanent bij familieleden ondergebracht kan worden.

In totaal is het kindertehuis voor 25 kinderen een liefdevol en veilig thuis geworden, waar veel aandacht aan goed en praktisch onderwijs is, en waar de best mogelijke medische zorg wordt gegeven. Inmiddels hebben elf jongeren en jongvolwassenen het kindertehuis verlaten. Zes van hen zijn herenigd met familie, vier anderen wonen zelfstandig en één woont er bij een pleegfamilie.


Naast dat we de kinderen een goed thuis geven, leren we hen dat het belangrijk is samen te bouwen aan een duurzame wereld en een beter klimaat. De energievoorziening in het kindertehuis bestaat uit zonnepanelen en een windmolen. Schoon water komt uit een ‘borehole’, -watertappunt- en op het terrein wordt zoveel mogelijk CO2 neutraal gewerkt en geleefd.


Een kindertehuis runnen kost natuurlijk veel geld. Eten, kleding, gezondheidszorg en onderwijs vormen niet de enige kosten. Er zijn uiteraard ook nog kosten van personeel, transport naar en van school, verzekeringen en het onderhoud van de gebouwen en het terrein. 


Het kindertehuis kan alleen bestaan door bijdragen van sponsoren aan Stichting Les Amis de Gambie.

Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK