Les Amis de Gambie helpen

Stichting Les Amis de Gambie kan haar werk niet doen zonder financiële hulp, want zij bekostigt alle projecten volledig uit giften.


Wilt u ons werk ondersteunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer IBAN: NL02 RABO 0142 4438 40 

(BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Les Amis de Gambie, of, nog makkelijker, gebruik de PayPal donate button onderaan deze pagina om op een gemakkelijke, snelle manier uw donatie te doen.


Op de bankafschriften wordt niet het volledige adres van de donateur vermeld, waardoor het sturen van een bedankbrief en/of nieuwsbrief helaas niet mogelijk is. Wilt u bij uw donatie a.u.b. uw volledige naam, adres en woonplaats vermelden?


Ook kunt u structureel doneren d.m.v. een automatische incasso of periodieke overschrijving. Er zijn veel maandelijks terugkerende kosten zoals het onderhoud van het kindertehuis, voeding en de salarissen van het personeel van het kindertehuis.


Vanaf 1 oktober 2010 is Stichting Les Amis de Gambie door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN 8237.64.163. Organisaties die een ANBI-status hebben zijn vrijgesteld van belasting als ze een schenking of erfenis ontvangen. Tevens mogen bedrijven belastingvrije schenkingen doen.


Ook voor u is het fiscaal aantrekkelijk de Stichting Les Amis de Gambie te steunen. Schenkingen aan onze stichting zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor legaten en erfstellingen geldt dat u aan onze stichting een bepaald bedrag mag nalaten zonder dat de fiscus hierover successierecht heft.


Wilt u ons (ook) op een andere manier steunen dan met een financiële gift?


Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Uw omgeving attent te maken op het bestaan van de Stichting Les Amis de Gambie.
  • Ons actief te helpen bij/door het bedenken, opzetten en uitvoeren van projectplannen, acties en evenementen om sponsorgelden en giften te verzamelen.
  • Bestellen via DoelShop.nlWIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW STEUN.

Donatie per bank

Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK